Merrygalo Kami! Worksheets for Teachers

Bilang pasasalamat sa mga guro, nais naming ibahagi ngayong Pasko ang lima sa paborito naming worksheet na maaari ninyong gamitin sa loob o labas ng klasrum. Maligayang Pasko mula sa Habi!

Read More